31 augustus 2020 | Robert Kroesbergen

Jan Heutink: “Het feit dat je iemand in z’n eigenheid erkent, is onmisbaar voor een succesvolle behandeling”

“Iedere patiënt is uniek en inzichten uit data stellen ons in staat om iedereen zorg op maat te bieden.” Zo verwoordt Jan Heutink, eigenaar directeur van paramedisch centrum Fytac en Fysio Zwolle, zijn enthousiasme voor de inzet van zorgdata. Een verhaal over doeltreffende behandeling en het motiveren van patiënten.

Fytac is een paramedisch centrum met negen locaties in de provincies Overijssel, Flevoland en Drenthe. En Fysio Zwolle heeft maar liefst zes vestigingen. Bij een patiëntengroep van die orde komen natuurlijk al snel waardevolle data bij elkaar. “Maar ook een praktijk met jaarlijks 200 patiënten met schouderklachten, beschikt al gauw over gegevens die de zorg doeltreffender kunnen maken,” zegt Heutink.


Sturing aan vervolgstappen

Volgens Heutink hebben data op vijf niveaus invloed op het verlenen van goede zorg: “Data maken de effecten van de behandeling transparant. Daarnaast werkt het zeer motiverend als de patiënt bijvoorbeeld weet dat leeftijdsgenoten die regelmatig oefenen statistisch gezien 60% sneller genezen dan mensen die dat niet doen. Verder maken data het mogelijk om klinisch redeneren zowel individueel als met collega’s onderling vorm te geven. En ten slotte stellen data de therapeut in staat om sturing te geven aan vervolgstappen.”


Data als stimulans voor patiënten 

Heutink: “Welke kennis zet je in om te bepalen wat de juiste behandeling is? Naast scholing en literatuur kun je ook je eigen patiëntendata inzetten.” Om te illustreren hoe waardevol die data kunnen zijn, geeft Heutink een voorbeeld: “We gebruiken de data als stimulans voor patiënten door ze te laten zien hoe ze scoren voor de operatie en ten opzichte van leeftijdsgenoten. “Vanuit de literatuur en scholing weten wij dat een ‘total knee’ ingreep complexer is dan een ‘total hip’. En we hadden verwacht dat de groep met TKP daardoor ook pre-ok slechter zou scoren op fysieke testen, maar dit blijkt niet zo te zijn”.


Erken de patiënt in zijn eigenheid

Fytac en Fysio Zwolle zetten data in om de patiënten beter te begrijpen, de patiëntenjourney goed in kaart te brengen en optimale zorg op maat te bieden. 

Heutink legt uit: “Op basis van data krijg je naast de lichamelijke gegevens ook een goed beeld van iemands emotionele, psychische en mentale eigenschappen. En daaruit kan je bijvoorbeeld concluderen dat je bij de één direct een fysieke training kunt inzetten, terwijl je bij de ander eerst aan het werk gaat met het verminderen van stress. Het feit dat je iemand in z’n eigenheid erkent, is onmisbaar voor een succesvolle behandeling. In de praktijk kun je ook op populatieniveau meten. De inzichten die we hiermee verkrijgen, geven ons extra know-how hoe wij onze patiënten van de beste zorg kunnen voorzien, en hoe wij inhoudelijk gezien onze medewerkers kunnen scholen, toetsen en faciliteren.”