15 december 2020 | Robert Kroesbergen

Kees Smelt: ‘Het mooie van ons vak is meteen ook een moeilijk grijpbare factor: alles is persoonlijk’

Hoe mooi zou het zijn als fysiotherapeut en orthopeed data kunnen delen? Patiëntgebonden gebeurt dat natuurlijk al wel in een Multidisciplinair Overleg (MDO). Door data ook niet-patiëntgebonden te koppelen, ontstaat er een schat aan informatie: inzichten die de zorg effectiever en kostenefficiënter maken. Kees Smelt, fysiotherapeut en eigenaar van de Haere en voorzitter van de Top Health Groep, maakt zich er sterk voor.

En de resultaten zijn er al. Alle praktijken van Top Health Groep, dat zijn 34 vestigingen in Overijssel en de Veluwe delen de gegevens onderling met de negen vestigingen van Fytac en FysioPlus in Zwolle. Smelt: “Op kleine schaal maken orthopeed en therapeut al gebruik van dezelfde data. Namelijk voor heup- en kniepatiënten van de Saxenburgh Groep (het voormalige Röpcke-Zweers Ziekenhuis) en het Isala in Zwolle.”

Diverse overlegplatvormen

Andere ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze zich graag aansluiten, maar de beperking zit hem in de techniek. Smelt: “Om de grenzen van de techniek te overstijgen ben ik met collega’s betrokken bij diverse overlegplatformen, onder andere met Qualizorg. En we werden hierin ook ondersteund door het Nictiz, de landelijke onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Ook de overheid stimuleert het delen van data, zo wordt het Nictiz gefinancierd door het ministerie van VWS.”

Data interpreteren

Naast het multidisciplinair samenbrengen van data, is het ook belangrijk dat de data op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld door afspraken vast te leggen in eenduidige zorgplannen. En ook daar is Smelt bij betrokken. Naast maatschapslid bij Top Health Groep is hij voorzitter bij Fysiotopics, de organisatie die zorgplannen ontwikkelt rondom de meest voorkomende eerstelijns aandoeningen. In de zorgplannen is vastgelegd hoe patiënten worden geclassificeerd, wat de behandelwijze is en hoe gedeclareerd wordt. Smelt: “Deze zorgplannen sluiten aan bij de standaarden van de beroepsgroepen. En Menzis, Zilveren Kruis, CZ en VGZ omarmen deze aanpak.”

Iedereen gemotiveerd

Organisaties die zich graag aansluiten bij het delen van data, adviseert Smelt om vanaf het begin het proces goed in te richten. “Zorg dat je iedereen meeneemt, van secretaresse tot eigenaar. Als iedereen gemotiveerd is om transparantie in de zorgverlening aan te brengen, kun je prachtige kwaliteitsverbeteringen bewerkstelligen. Het mooie van ons vak is meteen ook een moeilijk grijpbare factor: alles is persoonlijk. De ene therapeut zit meer op hetzelfde level bij een patiënt dan de ander. Geef dus geen waardeoordeel aan een verschil in klanttevredenheid, maar heb het met elkaar erover. Ga kijken bij elkaar, dan is één plus één drie.”