15 november 2019 | Robert Kroesbergen

Qualizorg en SiRM hebben samenwerking Qualiview Bedrijfsvoeringstool opgestart

Voor de ontwikkeling van de Qualiview Bedrijfsvoeringstool is Qualizorg een samenwerking aangegaan met SiRM, een gerenommeerd strategisch adviesbureau in de zorg. Bij de ontwikkeling van de Qualiview Bedrijfsvoeringstool is SiRM verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de indicatorenset en de vergelijkingsgroepen. 

Nicky Narraina, CCO Qualizorg: “De Qualiview Bedrijfsvoeringstool moet een instrument worden dat voor iedere zorgorganisatie toegevoegde waarde heeft om van elkaar te leren op gebied van bedrijfsvoering. Voor kleine én grote zorgorganisaties. Met dit doel voor ogen betrekken we de klanten actief bij de ontwikkeling. Inmiddels hebben wij aan 450 geïnteresseerde praktijken gevraagd om hiervoor hun input te geven. De resultaten gebruiken wij in de ontwikkeling van de indicatorenset. Daarnaast hebben we samen met SiRM ook al een klantenpanel opgericht dat bestaat uit een goede mix van grote en kleine praktijken, netwerken en beroepsgroepen zoals Keurmerk Fysiotherapie, NVH, NVLF, Fys’Optima, HGN, Thijssen Fysio Administratie en THP.”

Jan Peter-Heida, Partner SiRM: “Naast het ontwikkelen van de indicatorenset bepalen wij ook de methode om tot de meest optimale vergelijkingsgroepen te komen. Het doel is dat de gebruikers van de tool zich kunnen vergelijken met soortgelijke organisaties. Hierbij houden we niet alleen rekening met praktijkgrootte en zorgdiscipline, maar bijvoorbeeld ook met de sociaaleconomische omgeving van praktijken.”

Over de Qualiview Bedrijfsvoeringstool

De Qualiview Bedrijfsvoeringstool geeft jou als praktijkeigenaar of manager de mogelijkheid om je praktijk te vergelijken met andere soortgelijke praktijken op het vlak van bedrijfsvoering. Denk daarbij aan operationele indicatoren zoals inkomsten en kosten van je praktijk. Of op vlak van je personeelsbeleid zoals salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, opleidingskosten, et cetera.

Meer weten over de Qualiview Bedrijfsvoeringstool? Klik hier.

Over SiRM

Strategies in Regulated Markets (SiRM) is een strategisch onderzoeks- en adviesbureau, primair actief in de gezondheidszorg. Op basis van inhoudelijke kennis en kwantitatieve analyse leveren we zorgvuldig onderbouwde adviezen, die bestuurders en beleidsmakers in staat stellen om hun strategie te bepalen of nieuw beleid te ontwikkelen. Vaak betreft het opdrachten voor partijen met verschillende belangen. Wij structureren de discussie tussen de betrokken partijen en voeden die mede op basis van interviews en onze eigen analyses.


Voorbeelden van recente opdrachten/publicaties van SiRM zijn:
– De toekomst van ouderenzorg in Nederland: scenarioanalyse ouderenzorg 2030 en 2040 voor Actiz
– De juiste zorg op de juiste plek: het creëren van regiobeelden en begeleiden van ketenpartners acute zorg bij zorgcoördinatie
– De maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland (in opdracht van Specsavers)
– Aanbevelingen voor gelijkgerichtheid in het zorgstelsel (in opdracht van VWS)