19 februari 2021 | Robert Kroesbergen

Samenwerken aan inzicht in bedrijfsvoering voor huisartsenpraktijken

In november 2020 organiseerden we het online panelgesprek ‘Integraal kwaliteitsbeleid voor de eerstelijnszorg’. Dit leverde een interessante dialoog op over het thema kwaliteitsbeleid voor de eerste lijn. Rondom het panelgesprek hebben we veel reacties ontvangen van mensen die, binnen onder andere zorggroepen, nadenken over de vraag wat ‘goede zorg’ is. Uit deze respons blijkt dat er een dringende behoefte is om van elkaar te leren als het gaat om het werken aan kwaliteit binnen de eerste lijn. 

De ambitie om te leren én te verbeteren op het gebied van kwaliteitsbeleid sluit goed aan bij de uitdagingen die de komende jaren op de huisartsenzorg afkomen. Zo zien we bijvoorbeeld de volgende trends:

 • Demografische ontwikkeling met toenemende zorgvraag door vergrijzing;
 • Complexere zorg door stijging multi-morbiditeit en verschuiving van tweedelijnszorg naar  eerstelijnszorg;
 • Complexere bedrijfsvoering door groter wordende praktijken met meer taken. Maar ook door  arbeidsproblematiek, digitaliseringsvraagstukken en zorg op afstand;
 • 24-uurs vraag op de zorg van mondige burgers, met druk op huisartsen door poortwachtersfunctie;
 • Veranderende rol en verwachtingen van de huisarts als regisseur van zorg in de wijk.

Om deze ontwikkelingen voor de huisartsenzorg het hoofd te bieden is een goed kwaliteitsbeleid een noodzakelijke voorwaarde.

Leren in de praktijk met Carings
Om bij te dragen aan een volgende stap in het kwaliteitsdenken voor de eerste lijn heeft Qualizorg, in nauw overleg met diverse stakeholders, een nieuw kwaliteitsmodel gelanceerd: Carings. Het doel is om rondom Carings op de korte termijn een klankbordgroep voor zorggroepen op het gebied van kwaliteitsbeleid voor de eerste lijn te organiseren.

Carings, dat is gebaseerd op kwaliteitsmodellen als Value Based Healthcare, is een geïntegreerde visie op kwaliteit van zorg, gecombineerd met een Plan, Do, Check, Act (PDCA)-model, waarbij meten gecombineerd wordt met het praktisch verbeteren van zorgkwaliteit.

Qualiview Bedrijfsvoeringtool

Inzicht in de bedrijfsvoering van huisartsenpraktijken is een belangrijke pijler als onderdeel van het integrale kwaliteitsbeleid. Daarbij is dit inzicht ook een mogelijk middel bij de aanpak van de opvolgingsproblematiek van huisartspraktijken. Vragen die rond dit thema spelen zijn bijvoorbeeld: waar stap je in als beginnend praktijkhouder? En welke ondersteuning levert de zorggroep voor het verbeteren en moderniseren van de bedrijfsvoering van huisartsen die hun praktijk willen beëindigen?

Het afgelopen jaar heeft Qualizorg voor vergelijkbare problematiek binnen de paramedische zorg de Qualiview Bedrijfsvoeringtool ontwikkeld. Dit instrument is in 2020 succesvol geïmplementeerd en op basis van deze bestaande techniek heeft Qualizorg het voornemen om ook een bedrijfsvoeringtool voor huisartsenorganisaties te ontwikkelen.


Voordelen
Een vergelijkbare bedrijfsvoeringtool voor huisartsen kan onder andere de volgende toegevoegde waarde leveren:   

 • Inzicht in de bedrijfsvoering van de praktijk door benchmarking met andere huisartsenpraktijken;
 • Benchmarken op verschillende niveaus: zorggroep, regio en landelijk;
 • Het vereenvoudigt het faciliteren van huisartsenpraktijken op het vlak van bedrijfsvoering door de zorggroep;
 • Het biedt inzicht welke digitale innovaties er in gebruik zijn voor bijvoorbeeld zorg op afstand;
 • Het faciliteert een dynamische leeromgeving waarin eenvoudig contact gezocht kan worden met collega-praktijkhouders;
 • Concrete aandachts- en verbeterpunten voor een praktijk;
 • Beleidsinstrument om als zorggroep/regio te werken aan het professionaliseren van de bedrijfsvoering   van huisartsenpraktijken.


Opstellen van een indicatorenset en peer group
Het leren van elkaar op basis van peer groups  en een indicatorenset, zijn uitgangspunten voor het nieuwe Carings onderzoek binnen het huisartsendomein. De bedrijfsvoeringtool voor huisartsen wordt zo ingericht, dat de uitkomsten binnen het Carings-model in de toekomst ook gerelateerd kunnen worden aan andere pijlers van het kwaliteitsmodel. Zo kan verdiepend inzicht georganiseerd worden in bijvoorbeeld de correlatie tussen werkgeluk en het HR-beleid van een zorgorganisatie. Om tot een passende indicatorenset binnen het huisartsendomein te komen, start Qualizorg een onderzoekstraject met onderzoeksbureau SiRM.

Meewerken én denken aan inzicht in bedrijfsvoering voor huisartsenpraktijken
Intussen is een klankbordgroep van een aantal zorggroepen gestart met de gezamenlijke investering en ontwikkeling in een instrument om inzicht in bedrijfsvoering te realiseren voor huisartsenpraktijken.

Wil je meer informatie over de achtergrond van dit initiatief?

Wil je meer informatie over de achtergrond van dit initiatief en houd jij je bezig met het kwaliteitsbeleid binnen je organisatie?

Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens. Zo kun je onder andere een vrijblijvende (online) presentatie inplannen. 

Neem contact met ons op via: Ilse Boekweg / iboekweg@qualizorg.nl