15 juli 2021 | Robert Kroesbergen

Wetenschappelijke bagage voor Carings

Het Carings-model, gestaafd op waardegedreven zorg, verder onderbouwen met aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Vanuit deze gedachte verkent Jos Lippmann de mogelijkheden voor een promotietraject rondom Carings.

Jos Lippmann, procesmanager kwaliteit en veiligheid bij Zorggroep Almere, houdt zich bezig met de ontwikkeling van veiligheidssystemen en kwaliteitsverbetering in de eerste- en tweedelijnszorg. Toen Jos kennis nam van de Carings visie, gestoeld op het VBHC- en Triple Aim gedachtegoed, vatte hij het idee op om hier via wetenschappelijk onderzoek meer onderbouwing voor te creëren.

Op dit moment verkent hij de mogelijkheden voor het organiseren van een promotietraject rondom het Carings-model binnen het Amsterdam UMC. Hanneke Merten (universitair docent kwaliteit en veiligheid in de zorg) en Guus Schrijvers (oud-hoogleraar public health en gezondheidseconoom) zullen hem begeleiden.

Benodigde tooling

De ambitie om onderzoek rondom Carings te starten heeft volgens Jos een aantal redenen. “In eerste instantie zie ik een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van regionalisering in de zorg. Dat betekent dat er meer centrale regie op kwaliteit gaat komen. Op dat vlak zou Carings een enorme toegevoegde waarde zijn voor zorg in de eerste lijn.”

“Als kleine huisarts- of fysiotherapiepraktijk is kwaliteitsbeleid niet je primaire rol, maar iets dat je erbij doet. Door regionalisering komt deze taak ergens centraal te liggen. En hoe mooi is het dan dat je vanuit deze centrale positie daar ook de benodigde tooling voor kunt leveren?”

Faciliterende rol

Volgens Lippmann is er nadrukkelijk meer behoefte aan onderzoek rondom het vormgeven van kwaliteit van zorg in de eerste lijn. “Binnen Zorggroep Almere proberen we antwoord op de vraag te krijgen hoe we kwaliteitscijfers moeten duiden. Hoe meten we nu wat we ook daadwerkelijk willen meten? Kunnen we benchmarken en wat moeten we met deze cijfers doen? In deze zoektocht kan Carings een faciliterende rol spelen.”

Carings community

“Ik zie Carings niet puur als een ICT-tool, maar ook als gedachtegoed dat een community kan faciliteren. Waar je als professional, manager of bestuurder van een eerstelijnszorginstelling terecht kunt met vragen en ambities over kwaliteit. Waarbij je gebruik maakt van een mooi dashboard waar je eigenlijk alles op het gebied van kwaliteit uit kunt halen. Ik denk dat we daar op moeten sturen.”

Over Jos Lippmann

Leeftijd: 33 jaar
Afkomst: Van huis uit Tukker
Gezin: Vader
Opleiding: Bedrijfskunde, rechten en risicomanagement (3 masters) en pilotenopleiding
Carrière: Meer dan 10 jaar actief binnen de zorg en werkt naast zijn huidige functie bij Zorggroep Almere als piloot bij EasyJet.

“In mijn rol als piloot krijg ik te maken met de gegevens van verschillende meetapparaten die in de cockpit worden weergegeven. Deze cijfers zeggen of ik op de grond sta of in de lucht ben. Ik sta niet ergens tussenin. Die concrete duiding wil je als manager ook hebben. Daarbij wil ik graag binnen de zorg een breder draagvlak voor het thema kwaliteit organiseren en daar wil ik onder andere via deze weg campagne voor voeren.”

Carings magazine

Het interview met Jos Lippmann over kwaliteit van zorg is afkomstig uit het Carings magazine. Wil je graag weten wat Carings is? En hoe je Carings kunt inzetten om op verschillende niveaus te werken aan het verbeteren van kwaliteit. Download dan het nieuwe Carings magazine met inspirerende en waardevolle artikelen voor iedereen die dagelijks met kwaliteit van zorg bezig is. Binnen én buiten de eerste lijn.