20 februari 2020 | Robert Kroesbergen

Van patiëntperspectief tot praktijkvoering: eigen bril voor eerstelijnszorg

Iedereen wil weten of hij goede of zinvolle zorg verleent, krijgt of inkoopt. Dat vraagt om het in kaart brengen van het hele spectrum: van bedrijfsvoering tot patiëntervaringen en nog veel meer. Qualizorg ontwikkelt instrumenten om dit zo goed mogelijk te doen. 

De zorg in Nederland is een complete wirwar waar aanbieders, verzekeraars, instanties, overheden en patiëntenorganisaties – vaak ieder op geheel eigen wijze – werken aan hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Dat vraagt om een beetje nuchterheid: een organisatie die de kwaliteit van zorg helder inzichtelijk maakt in alle gelederen, van patiëntperspectief tot praktijkvoering en medewerkersperceptie. ICT kan daarbij helpen. Qualizorg is gespecialiseerd in continue dataverzameling en het in beeld brengen van kwaliteitsindicatoren. Het bedrijf werkt voor bijna 10.000 zorgorganisaties, vooral in de eerste lijn.

Vijf pijlers

Bij het in beeld brengen van goede zorg staan verschillende indicatoren centraal, zoals zorginhoudelijke uitkomsten en bedrijfsvoeringsindicatoren. Al geruime tijd wordt het belang van patiëntervaringen voor de kwaliteit van geleverde zorg benadrukt. Landelijk is er dan ook veel aandacht voor concepten als Triple Aim en Value Based Healthcare (VBHC). “Die modellen gebruiken wij ook”, zegt Nicky Narraina. “Maar we zien dat ze moeilijk toepasbaar zijn voor zorggroepen en regionale netwerken in de eerste lijn. Daarom hebben we iets ontwikkeld om met een eigen bril naar de eerstelijnszorg te kijken.”

Dat concept is het zogenaamde Carings-model, legt Narraina uit. “Het model kent vijf pilaren, of manieren om naar de zorg te kijken. Dat zijn: 1) de zorgprofessional, 2) de organisatie, 3) samenwerking, 4) zorgdata en 5) de patiënt. Een belangrijk onderdeel is daarbij dat dit ook gebruikt kan worden bij verbetercycli.”