18 augustus 2021 | Robert Kroesbergen

Continu inzicht in ‘patient report’

De Arts en Zorg Groep is een landelijk opererende organisatie voor eerstelijnszorg. De afgelopen 10 jaar is Arts en Zorg uitgegroeid tot de grootste eerstelijnsorganisatie van Nederland. De meeste van de aangesloten gezondheidscentra bieden naast de reguliere huisartsenzorg ook andere zorg.

Zo kun je bij de gezondheidscentra ook terecht bij een apotheek, fysiotherapeut, diëtist of voor psychologische zorg. Zorggroep Arts en Zorg streeft naar: “steeds zo vitaal en gezond mogelijk door beter inzicht, meer gemak en persoonlijke steun, door voor elkaar te kiezen als partners in gezondheid.” Binnen deze integrale visie op zorgkwaliteit erkent Arts en Zorg het belang van continu inzicht in ‘patient report’ als een centrale bron voor kwaliteit van zorg.

Ingmar Molenaar (IT-director)

“De stem van de patiënt is essentieel om kwaliteit van zorg te kunnen beoordelen. Zo hebben we al enige jaren ervaring met het continu inzetten van het patiëntervaringsonderzoek. Dit is eigenlijk al vanzelfsprekend binnen onze organisatie. Voor ons ligt de uitdaging en ambitie met name in het vertalen van uitkomsten naar inzichten die daadwerkelijk ook de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Daarnaast hechten we veel waarde aan de mening van de patiënt als het gaat om de wijze waarop wij als multidisciplinaire zorgverleners de samenwerking in de zorg vormgeven. Uitgangspunt binnen het kwaliteitsbeleid van Arts en Zorg is om vraaggestuurde zorg te leveren door continu te kijken naar het patiëntenperspectief.”

“We hebben in het verleden eerder een project met Qualizorg georganiseerd rondom populatiebekostiging waar
destijds een PROMIS-instrument voor is ingezet. Vanuit die samenwerking en relatie is nu een vernieuwd project rondom de patiëntervaring ontstaan en opgestart.”

Gevalideerde reviews

“Het doel is om geautomatiseerd en doorlopend verschillende inzichten te krijgen. Zo wordt er vanuit de eigen
IT-omgeving van Arts en Zorg patiëntendata gestuurd naar Qualizorg die vervolgens de patiënt benadert met
het Arts en Zorg klantervaringsonderzoek óf de vragenlijst van Zorgkaart Nederland. Hierbij gaat het om patiënten van de aangesloten huisartsen waarbij we ook de mogelijkheid én flexibiliteit hebben om verschillende extra vragen toe te voegen.”

Uiteindelijk gaat het om het verbinden van de stem van de patiënt aan andere onderdelen van het kwaliteitsbeleid.

“Wat overigens weer per locatie kan verschillen. Vervolgens worden de uitkomsten via een API volledig geautomatiseerd in onze eigen omgeving ontvangen. Arts en Zorg heeft er dus ook voor gekozen om de indicatoren van Zorgkaart Nederland uit te vragen. Zorgkaart Nederland is namelijk een open platform waar iedereen reviews kan achterlaten. Je weet dus eigenlijk niet of ze überhaupt wel in je praktijk zijn geweest. Met de werkwijze van Qualizorg ben je wel verzekerd van gevalideerde reviews.“

“Zij dragen dan ook zorg voor het feit dat deze reviews middels een koppeling op Zorgkaart Nederland terecht komen. Als Arts en Zorg bepalen we zelf de verdeling en verhouding tussen de verspreiding van de vragenlijsten. Bijvoorbeeld
dat 20% van de patiënten uitgenodigd moeten worden om deel te nemen aan de Zorgkaart Nederland vragenlijst.”

PREM Fyiotherapie en KEO diëtetiek

“Ook worden de patiënten binnen andere disciplines bevraagd. Dit verloopt ook via Qualizorg. Alleen sturen we de data in dit geval direct vanuit de systemen van de diëtisten en fysiotherapeuten, waar Qualizorg al een koppeling mee heeft gemaakt. De vragenlijsten die we hiervoor gebruiken zijn de PREM Fysiotherapie en de KEO diëtetiek.”

“Arts en Zorg streeft er naar om de zorg continu te verbeteren en zorginnovatie plaats te laten vinden rondom de behoefte van de patiënt. Binnen een integrale visie op kwaliteit van zorg, is beter inzicht erg belangrijk. Uiteindelijk gaat het om het verbinden van de stem van de patiënt aan andere onderdelen van het kwaliteitsbeleid. Daarbij is dataverzameling essentieel. Is het bijvoorbeeld zo dat gelukkige dokters, leiden tot meer tevreden patiënten? Of kan de stem van de patiënt gebruikt worden om de samenwerking tussen zorgprofessionals te duiden en te verbeteren? Op lange termijn is er behoefte aan een integrale sturing op al deze deelaspecten van kwaliteit van zorg. Vanuit deze integrale behoefte zijn wij dan ook groot voorstander van de Carings-visie.”

Carings magazine

Het interview met Stephan Hermsen over kwaliteit van zorg is afkomstig uit het Carings magazine. Wil je graag weten wat Carings is? En hoe je Carings kunt inzetten om op verschillende niveaus te werken aan het verbeteren van kwaliteit. Download dan het nieuwe Carings magazine met inspirerende en waardevolle artikelen voor iedereen die dagelijks met kwaliteit van zorg bezig is. Binnen én buiten de eerste lijn.

Gerelateerde artikelen