30 juli 2021 | Robert Kroesbergen

Patient journey, patiëntbevraging door de chronische keten

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo) is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Zorroo erkent het belang van inzicht in de ervaring van patiënten voor het verbeteren van de zorg. Zo neemt de organisatie al jaren het initiatief om in te zetten op het meten van klantervaringen onder de patiëntenpopulatie van de huisarts.

Deze dataverzameling vindt continu plaats. Dat betekent dat patiënten die in aanmerking komen voor de meting doorlopend worden uitgenodigd. Zorroo maakt hierbij gebruik van de koppeling die Qualizorg heeft met onder andere Medicom. De wens om deze inzichten ook door de gehele keten te verzamelen bestond al langer. Samen met Qualizorg en Philips VitalHealth is dit nu mogelijk gemaakt.

Integrale gedachtegang en patiëntgerichte zorg

Maud Voermans, Adjunct-Directeur Zorroo: “Dit project is voor ons belangrijk omdat we vanuit de integrale gedachtegang en patiëntgerichte zorg de patiënt echt centraal zetten en aansluiten op zijn of haar wensen om zo tot het beste resultaat te komen. Dit betekent ook dat de ketenpartners hier een belangrijk onderdeel van zijn. Samen met de patiënt brengen wij zijn integrale gezondheidstoestand in beeld en maken we afspraken over wie wat gaat doen. De patiënt heeft hierin een centrale rol. Door meer te sturen op de output – de kwaliteit en beleving – in plaats van op de inspanning die geleverd wordt.”

“Hiermee sluit het dus goed aan om zicht te hebben op de kwaliteit van de ketenpartners, ervaren door de patiënt. Dit zorgt ervoor dat we hierop als zorggroep gericht kunnen gaan sturen en draagt dit bij aan de kwaliteit van onze resultaten.”

Samenwerking binnen de keten

“Voor ons is dit de eerste stap richting het verder verfijnen van de samenwerking binnen de keten. De volgende stap wordt het meten van de samenwerking. Hoe goed verloopt de samenwerking binnen de keten van zorg, maar ook met onze sociale partners en hoe kan dat ons helpen om tot het beste resultaat te komen voor de patiënt.“

Koppelingen

Het meten van patiëntervaringsonderzoek in de keten kan ook zonder tussenkomst van het KIS van Philips VitalHealth. Qualizorg heeft de afgelopen jaren namelijk een uitgebreide IT-infrastructuur opgezet en met meer dan 80% van de EPD’s in de eerstelijnszorg koppelingen gerealiseerd. Hierdoor kan er toch geautomatiseerd worden gemeten en op geaggregeerd niveau inzichten worden vergeven aan zorggroepen.

Meer informatie over Caring voor patiënten ontvangen?

Carings magazine

Het interview met Maud Voermans over kwaliteit van zorg is afkomstig uit het Carings magazine. Wil je graag weten wat Carings is? En hoe je Carings kunt inzetten om op verschillende niveaus te werken aan het verbeteren van kwaliteit. Download dan het nieuwe Carings magazine met inspirerende en waardevolle artikelen voor iedereen die dagelijks met kwaliteit van zorg bezig is. Binnen én buiten de eerste lijn.

Gerelateerde artikelen